Total Transit

Your local transport companion for iPhone and Android

Today's Departures

12:00 AM

111 Bälinge Skola 12:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 12:03 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 12:09 AM
848 Heby station 12:10 AM
Upptåget Tierp station 12:13 AM
8 Uppsala Lärkvägen 12:14 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 12:15 AM
844 Östervåla busstation 12:15 AM
10 Uppsala Centralstation 12:15 AM
886 Alunda busstation 12:15 AM
821 Tierp station 12:15 AM
110 Storvreta Lingonvägen 12:18 AM
10 Uppsala Gimogatan 12:20 AM
804 Enköping Gustav Adolfs plan 12:20 AM
6 Uppsala Säves väg 12:21 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 12:24 AM
811 Öregrund färjeläget 12:25 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 12:26 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 12:27 AM
111 Uppsala Centralstation 12:28 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 12:29 AM
111 Bälinge Skola 12:30 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:30 AM
809 Knutby skola 12:30 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 12:33 AM
8 Uppsala Garnisonen 12:35 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:36 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 12:40 AM
4 Uppsala Timjansgatan 12:40 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:40 AM
3 Gottsunda Cellovägen 12:42 AM
11 Uppsala Centralstation 12:43 AM
101 Uppsala Centralstation 12:45 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 12:45 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 12:47 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:47 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 12:48 AM
110 Uppsala Centralstation 12:54 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 12:54 AM
801 Uppsala Centralstation 12:57 AM
111 Uppsala Centralstation 12:58 AM
100 Uppsala Centralstation 12:58 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 12:59 AM
811 Uppsala Centralstation 12:03 AM
118 Uppsala Centralstation 12:03 AM
4 Uppsala Timjansgatan 12:04 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 12:06 AM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 12:07 AM
8 Uppsala Garnisonen 12:10 AM
107 Uppsala Centralstation 12:12 AM
111 Uppsala Centralstation 12:13 AM
11 Uppsala Centralstation 12:13 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 12:13 AM
3 Gottsunda Cellovägen 12:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 12:14 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:15 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 12:15 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:15 AM
4 Uppsala Timjansgatan 12:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 12:19 AM
886 Uppsala Centralstation 12:20 AM
115 Uppsala Centralstation 12:22 AM
774 Uppsala Centralstation 12:23 AM
801 Uppsala Centralstation 12:27 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 12:29 AM
821 Uppsala Centralstation 12:30 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 12:36 AM
102 Uppsala Centralstation 12:45 AM
809 Uppsala Centralstation 12:45 AM

1:00 AM

3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:00 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:00 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:00 AM
3 Gottsunda Cellovägen 1:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 1:03 AM
8 Uppsala Lärkvägen 1:07 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 1:08 AM
6 Uppsala Säves väg 1:09 AM
8 Uppsala Garnisonen 1:10 AM
118 Gåvsta skola 1:10 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 1:12 AM
Upptåget Gävle Centralstation 1:13 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:14 AM
3 Gottsunda Cellovägen 1:14 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:15 AM
100 Björklinge centrum 1:15 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:16 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 1:16 AM
11 Uppsala Centralstation 1:17 AM
886 Uppsala Centralstation 1:20 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 1:20 AM
115 Uppsala Centralstation 1:22 AM
801 Uppsala Centralstation 1:27 AM
111 Uppsala Centralstation 1:28 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 1:29 AM
115 Storvreta Lingonvägen 1:30 AM
804 Enköping Gustav Adolfs plan 1:30 AM
111 Bälinge Skola 1:30 AM
3 Gottsunda Cellovägen 1:35 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:36 AM
6 Uppsala Säves väg 1:39 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 1:42 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 1:44 AM
8 Uppsala Lärkvägen 1:44 AM
102 Uppsala Centralstation 1:45 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:48 AM
4 Uppsala Timjansgatan 1:49 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:49 AM
886 Uppsala Centralstation 1:50 AM
848 Uppsala Centralstation 1:52 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 1:53 AM
801 Uppsala Centralstation 1:57 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 1:06 AM
811 Uppsala Centralstation 1:07 AM

2:00 AM

8 Uppsala Garnisonen 2:00 AM
844 Uppsala Centralstation 2:05 AM
821 Uppsala Centralstation 2:05 AM
811 Uppsala Centralstation 2:07 AM
4 Uppsala Timjansgatan 2:14 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 2:14 AM
823 Uppsala Centralstation 2:15 AM
886 Alunda busstation 2:15 AM
102 Knivsta kyrka 2:18 AM
100 Uppsala Centralstation 2:18 AM
118 Uppsala Centralstation 2:20 AM
844 Östervåla busstation 2:20 AM
821 Tierp station 2:20 AM
Pendeltåg 41 Uppsala Centralstation 2:21 AM
11 Uppsala Centralstation 2:23 AM
6 Uppsala Säves väg 2:24 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 2:25 AM
848 Sala station 2:25 AM
809 Knutby skola 2:25 AM
811 Öregrund färjeläget 2:25 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 2:27 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 2:28 AM
Upptåget Tierp station 2:28 AM
111 Uppsala Centralstation 2:28 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 2:29 AM
3 Gottsunda Cellovägen 2:30 AM
823 Österbybruk busstation 2:30 AM
111 Bälinge Skola 2:30 AM
118 Gåvsta skola 2:30 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 2:30 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 2:30 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 2:31 AM
593 Stockholm Citytermin Kungsbron 2:34 AM
8 Uppsala Lärkvägen 2:34 AM
8 Uppsala Garnisonen 2:35 AM
110 Uppsala Centralstation 2:35 AM
804 Uppsala Centralstation 2:38 AM
115 Storvreta Lingonvägen 2:40 AM
804 Enköping Gustav Adolfs plan 2:45 AM
801 Uppsala Centralstation 2:57 AM

3:00 AM

801 Arlanda Halmsjön 3:03 AM
593 Uppsala Centralstation 3:20 AM
111 Uppsala Centralstation 3:28 AM
118 Uppsala Centralstation 3:30 AM
801 Arlanda Halmsjön 3:33 AM
593 Stockholm Citytermin Kungsbron 3:34 AM
804 Uppsala Centralstation 3:38 AM
110 Uppsala Centralstation 3:41 AM
101 Uppsala Centralstation 3:52 AM

4:00 AM

801 Arlanda Halmsjön 4:03 AM
Upptåget Arlanda Centralstation 4:19 AM
593 Uppsala Centralstation 4:20 AM
801 Arlanda Halmsjön 4:33 AM
801 Uppsala Centralstation 4:57 AM

5:00 AM

801 Arlanda Halmsjön 5:03 AM
111 Bälinge Skola 5:10 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 5:12 AM
6 Uppsala Säves väg 5:13 AM
7 Uppsala Sparrisgatan 5:13 AM
8 Uppsala Lärkvägen 5:13 AM
2 Uppsala Kungshögarna 5:13 AM
Upptåget Gävle Centralstation 5:13 AM
11 Uppsala Centralstation 5:13 AM
7 Gottsunda Simhall 5:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 5:14 AM
3 Gottsunda Cellovägen 5:14 AM
4 Uppsala Timjansgatan 5:14 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 5:14 AM
2 Uppsala Hågavägen 5:15 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 5:15 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 5:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 5:17 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 5:22 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 5:22 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 5:24 AM
804 Enköping lasarett 5:25 AM
801 Uppsala Centralstation 5:27 AM
110 Storvreta Lingonvägen 5:30 AM
811 Öregrund färjeläget 5:30 AM
118 Gåvsta skola 5:30 AM
801 Arlanda Halmsjön 5:33 AM
111 Bälinge Skola 5:40 AM
6 Uppsala Säves väg 5:43 AM
4 Uppsala Timjansgatan 5:44 AM
3 Gottsunda Cellovägen 5:44 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 5:44 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 5:44 AM
102 Knivsta kyrka 5:45 AM
886 Alunda busstation 5:45 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 5:50 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 5:54 AM
804 Enköping lasarett 5:55 AM
91 Stockholm Centralstation 5:57 AM
801 Uppsala Centralstation 5:57 AM
SJ Nattåg Stockholm Centralstation 5:57 AM

6:00 AM

774 Västerås Centralstation 6:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 6:03 AM
118 Gåvsta skola 6:05 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 6:06 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 6:08 AM
8 Uppsala Garnisonen 6:08 AM
111 Uppsala Centralstation 6:11 AM
110 Uppsala Centralstation 6:13 AM
6 Uppsala Säves väg 6:13 AM
Upptåget Tierp station 6:13 AM
11 Uppsala Centralstation 6:13 AM
3 Gottsunda Cellovägen 6:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 6:14 AM
844 Uppsala Centralstation 6:15 AM
111 Bälinge Skola 6:15 AM
110 Storvreta Lingonvägen 6:15 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 6:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 6:17 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 6:17 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 6:17 AM
8 Uppsala Lärkvägen 6:18 AM
2 Uppsala Kungshögarna 6:18 AM
4 Uppsala Timjansgatan 6:18 AM
886 Uppsala Centralstation 6:18 AM
7 Uppsala Sparrisgatan 6:18 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 6:19 AM
7 Gottsunda Simhall 6:19 AM
2 Uppsala Hågavägen 6:20 AM
821 Uppsala Centralstation 6:20 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 6:21 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 6:21 AM
848 Uppsala Centralstation 6:22 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 6:24 AM
811 Uppsala Centralstation 6:25 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 6:25 AM
118 Uppsala Centralstation 6:25 AM
804 Enköping lasarett 6:25 AM
823 Uppsala Centralstation 6:25 AM
809 Uppsala Centralstation 6:25 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:25 AM
100 Uppsala Science Park 6:26 AM
801 Uppsala Centralstation 6:27 AM
848 Sala station 6:30 AM
115 Uppsala Centralstation 6:30 AM
811 Öregrund färjeläget 6:30 AM
801 Arlanda Halmsjön 6:33 AM
809 Knutby skola 6:35 AM
111 Bälinge Skola 6:35 AM
821 Tierp station 6:35 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 6:36 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 6:37 AM
8 Uppsala Garnisonen 6:38 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 6:38 AM
111 Uppsala Centralstation 6:39 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 6:42 AM
101 Uppsala Centralstation 6:42 AM
8 Uppsala Lärkvägen 6:43 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 6:43 AM
6 Uppsala Säves väg 6:43 AM
11 Uppsala Centralstation 6:44 AM
3 Gottsunda Cellovägen 6:44 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 6:44 AM
4 Uppsala Timjansgatan 6:44 AM
886 Alunda busstation 6:45 AM
102 Uppsala Centralstation 6:45 AM
102 Knivsta kyrka 6:45 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 6:46 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 6:46 AM
107 Uppsala Centralstation 6:47 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 6:48 AM
115 Storvreta Lingonvägen 6:50 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:50 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 6:50 AM
110 Uppsala Centralstation 6:53 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 6:53 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 6:54 AM
100 Björklinge centrum 6:55 AM
804 Enköping lasarett 6:55 AM
100 Uppsala Science Park 6:56 AM
801 Uppsala Centralstation 6:57 AM
677 Uppsala Centralstation 6:58 AM

7:00 AM

774 Västerås Centralstation 7:00 AM
111 Bälinge Skola 7:00 AM
118 Uppsala Centralstation 7:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 7:03 AM
118 Gåvsta skola 7:05 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 7:06 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 7:08 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 7:09 AM
8 Uppsala Garnisonen 7:10 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 7:12 AM
2 Uppsala Kungshögarna 7:13 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 7:13 AM
Upptåget Gävle Centralstation 7:13 AM
8 Uppsala Lärkvägen 7:13 AM
6 Uppsala Säves väg 7:13 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 7:14 AM
11 Uppsala Centralstation 7:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 7:14 AM
111 Uppsala Centralstation 7:14 AM
3 Gottsunda Cellovägen 7:14 AM
101 Knivsta station 7:15 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 7:16 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 7:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 7:17 AM
886 Uppsala Centralstation 7:18 AM
7 Uppsala Sparrisgatan 7:18 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 7:19 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 7:20 AM
2 Uppsala Hågavägen 7:20 AM
677 Norrtälje busstation 7:20 AM
7 Gottsunda Simhall 7:21 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 7:21 AM
110 Storvreta Lingonvägen 7:22 AM
115 Uppsala Centralstation 7:22 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 7:24 AM
4 Uppsala Timjansgatan 7:24 AM
804 Enköping lasarett 7:25 AM
821 Tierp station 7:25 AM
801 Uppsala Centralstation 7:27 AM
848 Uppsala Centralstation 7:27 AM
848 Sala station 7:30 AM
811 Öregrund färjeläget 7:30 AM
823 Österbybruk busstation 7:30 AM
111 Bälinge Skola 7:30 AM
844 Östervåla busstation 7:30 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 7:31 AM
811 Uppsala Centralstation 7:33 AM
801 Arlanda Halmsjön 7:33 AM
809 Knutby skola 7:35 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 7:36 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 7:37 AM
8 Uppsala Garnisonen 7:38 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 7:38 AM
111 Uppsala Centralstation 7:39 AM
804 Uppsala Centralstation 7:40 AM
Upptåget Sala station 7:41 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 7:42 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 7:43 AM
8 Uppsala Lärkvägen 7:43 AM
6 Uppsala Säves väg 7:43 AM
3 Gottsunda Cellovägen 7:44 AM
4 Uppsala Timjansgatan 7:44 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 7:44 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 7:44 AM
11 Uppsala Centralstation 7:44 AM
886 Alunda busstation 7:45 AM
102 Knivsta kyrka 7:45 AM
102 Uppsala Centralstation 7:45 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 7:46 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 7:46 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 7:46 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 7:48 AM
115 Storvreta Lingonvägen 7:50 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 7:50 AM
805 Hallstavik station 7:50 AM
110 Uppsala Centralstation 7:53 AM
774 Uppsala Centralstation 7:53 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 7:54 AM
804 Enköping lasarett 7:55 AM
100 Björklinge centrum 7:55 AM
801 Uppsala Centralstation 7:57 AM
100 Uppsala Centralstation 7:58 AM
677 Uppsala Centralstation 7:58 AM

8:00 AM

118 Uppsala Centralstation 8:00 AM
774 Västerås Centralstation 8:00 AM
111 Bälinge Skola 8:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 8:03 AM
118 Gåvsta skola 8:05 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 8:06 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 8:06 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 8:07 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 8:08 AM
8 Uppsala Garnisonen 8:08 AM
823 Uppsala Centralstation 8:09 AM
111 Uppsala Centralstation 8:09 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 8:09 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 8:12 AM
Upptåget Gävle Centralstation 8:13 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:13 AM
6 Uppsala Säves väg 8:13 AM
8 Uppsala Lärkvägen 8:13 AM
11 Uppsala Centralstation 8:14 AM
3 Gottsunda Cellovägen 8:14 AM
4 Uppsala Timjansgatan 8:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 8:14 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 8:14 AM
107 Vreta Västra 8:15 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 8:16 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:16 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 8:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 8:17 AM
110 Storvreta Lingonvägen 8:18 AM
886 Uppsala Centralstation 8:18 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 8:20 AM
677 Norrtälje busstation 8:20 AM
115 Uppsala Centralstation 8:22 AM
811 Öregrund färjeläget 8:23 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 8:24 AM
844 Östervåla busstation 8:25 AM
821 Tierp station 8:25 AM
804 Enköping lasarett 8:25 AM
801 Uppsala Centralstation 8:27 AM
111 Bälinge Skola 8:30 AM
844 Uppsala Centralstation 8:30 AM
848 Heby station 8:30 AM
809 Knutby skola 8:30 AM
848 Uppsala Centralstation 8:32 AM
SJ InterCity Åre station 8:32 AM
801 Arlanda Halmsjön 8:33 AM
811 Uppsala Centralstation 8:33 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 8:36 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 8:36 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 8:37 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 8:38 AM
8 Uppsala Garnisonen 8:38 AM
111 Uppsala Centralstation 8:39 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 8:42 AM
8 Uppsala Lärkvägen 8:43 AM
6 Uppsala Säves väg 8:43 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:43 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 8:44 AM
3 Gottsunda Cellovägen 8:44 AM
4 Uppsala Timjansgatan 8:44 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 8:44 AM
11 Uppsala Centralstation 8:44 AM
886 Alunda busstation 8:45 AM
102 Uppsala Centralstation 8:45 AM
821 Uppsala Centralstation 8:45 AM
102 Knivsta kyrka 8:45 AM
101 Uppsala Centralstation 8:45 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:46 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 8:46 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 8:46 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 8:47 AM
809 Uppsala Centralstation 8:48 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 8:48 AM
115 Storvreta Lingonvägen 8:50 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 8:50 AM
110 Uppsala Centralstation 8:53 AM
774 Uppsala Centralstation 8:53 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 8:54 AM
804 Enköping lasarett 8:55 AM
100 Björklinge centrum 8:55 AM
823 Österbybruk busstation 8:55 AM
801 Uppsala Centralstation 8:57 AM
104 Uppsala Centralstation 8:57 AM
677 Uppsala Centralstation 8:58 AM
100 Uppsala Centralstation 8:58 AM

9:00 AM

118 Uppsala Centralstation 9:00 AM
SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 9:00 AM
111 Bälinge Skola 9:00 AM
774 Västerås Centralstation 9:00 AM
119 Uppsala Centralstation 9:00 AM
104 Långåker 9:00 AM
811 Uppsala Centralstation 9:03 AM
801 Arlanda Halmsjön 9:03 AM
93 Stockholm Centralstation 9:03 AM
118 Gåvsta skola 9:05 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 9:06 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 9:06 AM
107 Uppsala Centralstation 9:07 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:07 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 9:08 AM
8 Uppsala Garnisonen 9:08 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 9:09 AM
823 Uppsala Centralstation 9:09 AM
111 Uppsala Centralstation 9:10 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 9:12 AM
4 Uppsala Timjansgatan 9:12 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 9:13 AM
6 Uppsala Säves väg 9:13 AM
8 Uppsala Lärkvägen 9:13 AM
Upptåget Gävle Centralstation 9:13 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 9:13 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 9:14 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 9:14 AM
101 Knivsta station 9:15 AM
11 Uppsala Business Park Norra 9:15 AM
3 Gottsunda Cellovägen 9:16 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 9:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 9:17 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 9:18 AM
110 Storvreta Lingonvägen 9:18 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 9:18 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 9:20 AM
886 Uppsala Centralstation 9:20 AM
677 Norrtälje busstation 9:20 AM
811 Öregrund färjeläget 9:23 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 9:24 AM
115 Uppsala Centralstation 9:25 AM
804 Enköping lasarett 9:25 AM
844 Östervåla busstation 9:25 AM
514 Örbyhus station 9:25 AM
801 Uppsala Centralstation 9:27 AM
514 Uppsala Centralstation 9:28 AM
774 Uppsala Centralstation 9:30 AM
844 Uppsala Centralstation 9:30 AM
111 Bälinge Skola 9:30 AM
809 Knutby skola 9:30 AM
848 Heby station 9:30 AM
848 Uppsala Centralstation 9:32 AM
801 Arlanda Halmsjön 9:33 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 9:36 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 9:36 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:37 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 9:38 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 9:40 AM
8 Uppsala Garnisonen 9:40 AM
111 Uppsala Centralstation 9:41 AM
Upptåget Sala station 9:41 AM
4 Uppsala Timjansgatan 9:42 AM
119 Uppsala Centralstation 9:42 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 9:43 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 9:43 AM
8 Uppsala Lärkvägen 9:43 AM
Upptåget Tierp station 9:43 AM
3 Gottsunda Cellovägen 9:44 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 9:44 AM
102 Knivsta kyrka 9:45 AM
11 Uppsala Business Park Norra 9:45 AM
108 Uppsala Centralstation 9:45 AM
102 Uppsala Centralstation 9:45 AM
886 Alunda busstation 9:45 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 9:46 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 9:48 AM
809 Uppsala Centralstation 9:48 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 9:48 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 9:48 AM
115 Storvreta Lingonvägen 9:50 AM
6 Uppsala Säves väg 9:50 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 9:50 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 9:53 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 9:54 AM
100 Björklinge centrum 9:55 AM
804 Enköping lasarett 9:55 AM
110 Uppsala Centralstation 9:55 AM
823 Österbybruk busstation 9:55 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 9:57 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:57 AM
801 Uppsala Centralstation 9:57 AM
677 Uppsala Centralstation 9:58 AM
100 Uppsala Centralstation 9:58 AM
SJ Nattåg Stockholm Centralstation 9:03 AM

10:00 AM

SJ InterCity Linköping Centralstation 10:00 AM
SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 10:00 AM
774 Västerås Centralstation 10:00 AM
111 Bälinge Skola 10:00 AM
805 Uppsala Centralstation 10:00 AM
801 Arlanda Halmsjön 10:03 AM
811 Uppsala Centralstation 10:03 AM
11 Uppsala Business Park Norra 10:03 AM
118 Uppsala Centralstation 10:04 AM
118 Gåvsta skola 10:05 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 10:06 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 10:07 AM
8 Uppsala Garnisonen 10:07 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 10:09 AM
823 Uppsala Centralstation 10:09 AM
108 Ramsta kyrka 10:10 AM
6 Uppsala Säves väg 10:10 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 10:11 AM
111 Uppsala Centralstation 10:11 AM
Upptåget Gävle Centralstation 10:13 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:13 AM
4 Uppsala Timjansgatan 10:13 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:14 AM
107 Vreta Västra 10:15 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:15 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 10:16 AM
8 Uppsala Lärkvägen 10:16 AM
30 Uppsala Täljstensvägen 10:16 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 10:17 AM
3 Gottsunda Cellovägen 10:17 AM
110 Storvreta Lingonvägen 10:18 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 10:19 AM
886 Uppsala Centralstation 10:20 AM
677 Norrtälje busstation 10:20 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 10:21 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 10:21 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 10:21 AM
811 Öregrund färjeläget 10:23 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:23 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 10:24 AM
115 Uppsala Centralstation 10:25 AM
SJ InterCity Mora station 10:25 AM
804 Enköping lasarett 10:25 AM
821 Tierp station 10:25 AM
844 Östervåla busstation 10:25 AM
11 Uppsala Business Park Norra 10:26 AM
801 Uppsala Centralstation 10:27 AM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 10:29 AM
809 Knutby skola 10:30 AM
774 Uppsala Centralstation 10:30 AM
111 Bälinge Skola 10:30 AM
821 Uppsala Centralstation 10:30 AM
6 Uppsala Säves väg 10:30 AM
848 Sala station 10:30 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 10:31 AM
848 Uppsala Centralstation 10:32 AM
801 Arlanda Halmsjön 10:33 AM
844 Uppsala Centralstation 10:35 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 10:36 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 10:36 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 10:37 AM
8 Uppsala Garnisonen 10:37 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 10:39 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:39 AM
4 Uppsala Timjansgatan 10:40 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:40 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 10:41 AM
111 Uppsala Centralstation 10:41 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 10:41 AM
8 Uppsala Lärkvägen 10:41 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 10:41 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:42 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:42 AM
3 Gottsunda Cellovägen 10:43 AM
Upptåget Tierp station 10:43 AM
102 Uppsala Centralstation 10:45 AM
886 Alunda busstation 10:45 AM
102 Knivsta kyrka 10:45 AM
30 Uppsala Täljstensvägen 10:46 AM
104 Uppsala Centralstation 10:47 AM
101 Uppsala Centralstation 10:47 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 10:47 AM
11 Uppsala Business Park Norra 10:47 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 10:48 AM
809 Uppsala Centralstation 10:48 AM
6 Uppsala Säves väg 10:50 AM
115 Storvreta Lingonvägen 10:50 AM
104 Långåker 10:50 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 10:51 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:54 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 10:54 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:55 AM
110 Uppsala Centralstation 10:55 AM
823 Österbybruk busstation 10:55 AM
3 Gottsunda Cellovägen 10:55 AM
100 Björklinge centrum 10:55 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:55 AM
804 Enköping lasarett 10:55 AM
8 Uppsala Lärkvägen 10:56 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 10:56 AM
801 Uppsala Centralstation 10:57 AM
8 Uppsala Garnisonen 10:57 AM
100 Uppsala Centralstation 10:58 AM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 10:59 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:59 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 10:59 AM
677 Uppsala Centralstation 10:59 AM

11:00 AM

SJ InterCity Sundsvall Centralstation 11:00 AM
111 Bälinge Skola 11:00 AM
774 Västerås Centralstation 11:00 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 11:01 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 11:01 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 11:01 AM
SJ Snabbtåg X2000 Stockholm Centralstation 11:01 AM
811 Uppsala Centralstation 11:03 AM
801 Arlanda Halmsjön 11:03 AM
4 Uppsala Timjansgatan 11:03 AM
118 Uppsala Centralstation 11:04 AM
118 Gåvsta skola 11:05 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 11:06 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 11:07 AM
107 Uppsala Centralstation 11:07 AM
11 Uppsala Business Park Norra 11:07 AM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 11:09 AM
823 Uppsala Centralstation 11:09 AM
6 Uppsala Säves väg 11:10 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 11:11 AM
111 Uppsala Centralstation 11:11 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 11:12 AM
Upptåget Gävle Centralstation 11:13 AM
4 Uppsala Timjansgatan 11:14 AM
101 Knivsta station 11:15 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:15 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:16 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 11:16 AM
30 Uppsala Täljstensvägen 11:16 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:16 AM
3 Gottsunda Cellovägen 11:17 AM
8 Uppsala Garnisonen 11:17 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 11:17 AM
8 Uppsala Lärkvägen 11:17 AM
677 Norrtälje busstation 11:17 AM
110 Storvreta Lingonvägen 11:18 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 11:19 AM
886 Uppsala Centralstation 11:20 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 11:20 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 11:21 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 11:21 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 11:21 AM
811 Öregrund färjeläget 11:23 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 11:24 AM
115 Uppsala Centralstation 11:25 AM
514 Örbyhus station 11:25 AM
804 Enköping lasarett 11:25 AM
844 Östervåla busstation 11:25 AM
801 Uppsala Centralstation 11:27 AM
11 Uppsala Business Park Norra 11:27 AM
514 Uppsala Centralstation 11:28 AM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 11:29 AM
111 Bälinge Skola 11:30 AM
774 Uppsala Centralstation 11:30 AM
6 Uppsala Säves väg 11:30 AM
809 Knutby skola 11:30 AM
848 Heby station 11:30 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 11:31 AM
848 Uppsala Centralstation 11:32 AM
801 Arlanda Halmsjön 11:33 AM
844 Uppsala Centralstation 11:35 AM
SJ InterCity SJ3000 Stockholm Centralstation 11:36 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 11:36 AM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 11:36 AM
804 Uppsala Depå Fyrislund 11:37 AM
4 Uppsala Timjansgatan 11:38 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 11:39 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:40 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:40 AM
5 Uppsala Stenhagenskolan 11:40 AM
11 Uppsala Gottsunda torg 11:41 AM
111 Uppsala Centralstation 11:41 AM
10 Uppsala Coop/IKEA 11:41 AM
8 Uppsala Garnisonen 11:41 AM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 11:41 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:42 AM
8 Uppsala Lärkvägen 11:42 AM
3 Gottsunda Cellovägen 11:43 AM
Upptåget Tierp station 11:43 AM
886 Alunda busstation 11:45 AM
102 Uppsala Centralstation 11:45 AM
102 Knivsta kyrka 11:45 AM
30 Uppsala Täljstensvägen 11:46 AM
11 Uppsala Business Park Norra 11:47 AM
809 Uppsala Centralstation 11:48 AM
Upptåget Uppsala Centralstation 11:48 AM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 11:48 AM
SJ InterCity Linköping Centralstation 11:50 AM
6 Uppsala Säves väg 11:50 AM
115 Storvreta Lingonvägen 11:50 AM
10 Uppsala Söderforsgatan 11:51 AM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 11:54 AM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:54 AM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:54 AM
823 Österbybruk busstation 11:55 AM
3 Gottsunda Cellovägen 11:55 AM
100 Björklinge centrum 11:55 AM
804 Enköping lasarett 11:55 AM
110 Uppsala Centralstation 11:55 AM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:56 AM
9 Uppsala Nyckelaxet 11:56 AM
801 Uppsala Centralstation 11:57 AM
8 Uppsala Garnisonen 11:57 AM
8 Uppsala Lärkvägen 11:57 AM
100 Uppsala Centralstation 11:58 AM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 11:59 AM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 11:59 AM
677 Uppsala Centralstation 11:59 AM

12:00 PM

SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 12:00 PM
111 Bälinge Skola 12:00 PM
774 Västerås Centralstation 12:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 12:00 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 12:01 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 12:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 12:01 PM
801 Arlanda Halmsjön 12:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 12:03 PM
811 Uppsala Centralstation 12:03 PM
118 Gåvsta skola 12:05 PM
118 Uppsala Centralstation 12:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 12:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 12:07 PM
11 Uppsala Business Park Norra 12:07 PM
823 Uppsala Centralstation 12:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 12:09 PM
6 Uppsala Säves väg 12:11 PM
111 Uppsala Centralstation 12:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 12:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 12:13 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 12:15 PM
107 Vreta Västra 12:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 12:16 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 12:16 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:16 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 12:16 PM
677 Norrtälje busstation 12:17 PM
8 Uppsala Lärkvägen 12:17 PM
3 Gottsunda Cellovägen 12:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 12:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 12:18 PM
8 Uppsala Garnisonen 12:18 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 12:19 PM
886 Uppsala Centralstation 12:20 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 12:20 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 12:21 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 12:21 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 12:23 PM
811 Öregrund färjeläget 12:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 12:24 PM
844 Östervåla busstation 12:25 PM
115 Uppsala Centralstation 12:25 PM
821 Tierp station 12:25 PM
804 Enköping lasarett 12:25 PM
SJ InterCity Falun Centralstation 12:25 PM
11 Uppsala Business Park Norra 12:27 PM
801 Uppsala Centralstation 12:27 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 12:29 PM
809 Knutby skola 12:30 PM
111 Bälinge Skola 12:30 PM
774 Uppsala Centralstation 12:30 PM
821 Uppsala Centralstation 12:30 PM
848 Sala station 12:30 PM
6 Uppsala Säves väg 12:31 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 12:32 PM
848 Uppsala Centralstation 12:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 12:33 PM
844 Uppsala Centralstation 12:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 12:36 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 12:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 12:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 12:39 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 12:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 12:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:40 PM
111 Uppsala Centralstation 12:41 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 12:41 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 12:41 PM
8 Uppsala Garnisonen 12:42 PM
8 Uppsala Lärkvägen 12:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:42 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 12:42 PM
Upptåget Tierp station 12:43 PM
3 Gottsunda Cellovägen 12:43 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 12:43 PM
102 Knivsta kyrka 12:45 PM
886 Alunda busstation 12:45 PM
102 Uppsala Centralstation 12:45 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 12:46 PM
101 Uppsala Centralstation 12:47 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 12:47 PM
11 Uppsala Business Park Norra 12:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 12:48 PM
809 Uppsala Centralstation 12:48 PM
108 Uppsala Centralstation 12:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 12:50 PM
6 Uppsala Säves väg 12:51 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 12:52 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 12:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 12:54 PM
100 Björklinge centrum 12:55 PM
804 Enköping lasarett 12:55 PM
3 Gottsunda Cellovägen 12:55 PM
823 Österbybruk busstation 12:55 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 12:56 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 12:56 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 12:56 PM
801 Uppsala Centralstation 12:57 PM
8 Uppsala Lärkvägen 12:57 PM
100 Uppsala Centralstation 12:58 PM
8 Uppsala Garnisonen 12:58 PM
110 Uppsala Centralstation 12:58 PM
677 Uppsala Centralstation 12:59 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 12:59 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 12:59 PM

1:00 PM

111 Bälinge Skola 1:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Umeå Centralstation 1:00 PM
774 Västerås Centralstation 1:00 PM
119 Uppsala Centralstation 1:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 1:01 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 1:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 1:01 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 1:03 PM
811 Uppsala Centralstation 1:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 1:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 1:04 PM
118 Gåvsta skola 1:05 PM
118 Uppsala Centralstation 1:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 1:06 PM
11 Uppsala Business Park Norra 1:07 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 1:07 PM
823 Uppsala Centralstation 1:09 PM
107 Uppsala Centralstation 1:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 1:09 PM
111 Uppsala Centralstation 1:10 PM
108 Uppsala Centralstation 1:10 PM
6 Uppsala Säves väg 1:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 1:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 1:13 PM
101 Knivsta station 1:15 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 1:16 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:16 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 1:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 1:16 PM
8 Uppsala Lärkvägen 1:17 PM
677 Norrtälje busstation 1:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 1:17 PM
3 Gottsunda Cellovägen 1:17 PM
104 Uppsala Centralstation 1:17 PM
8 Uppsala Garnisonen 1:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 1:18 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 1:18 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 1:19 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:20 PM
886 Uppsala Centralstation 1:20 PM
104 Långåker 1:20 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 1:21 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 1:22 PM
811 Öregrund färjeläget 1:23 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 1:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 1:24 PM
805 Hallstavik station 1:25 PM
514 Örbyhus station 1:25 PM
804 Enköping lasarett 1:25 PM
844 Östervåla busstation 1:25 PM
115 Uppsala Centralstation 1:26 PM
801 Uppsala Centralstation 1:27 PM
11 Uppsala Business Park Norra 1:27 PM
514 Uppsala Centralstation 1:28 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 1:29 PM
111 Bälinge Skola 1:30 PM
809 Knutby skola 1:30 PM
848 Heby station 1:30 PM
774 Uppsala Centralstation 1:30 PM
6 Uppsala Säves väg 1:31 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 1:32 PM
848 Uppsala Centralstation 1:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 1:33 PM
844 Uppsala Centralstation 1:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 1:36 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 1:36 PM
SJ InterCity SJ3000 Stockholm Centralstation 1:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 1:37 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:39 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 1:39 PM
8 Uppsala Lärkvägen 1:40 PM
111 Uppsala Centralstation 1:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 1:40 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 1:40 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:41 PM
Upptåget Sala station 1:41 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 1:41 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 1:42 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 1:42 PM
8 Uppsala Garnisonen 1:42 PM
119 Uppsala Centralstation 1:42 PM
Upptåget Tierp station 1:43 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 1:43 PM
3 Gottsunda Cellovägen 1:43 PM
886 Alunda busstation 1:45 PM
102 Uppsala Centralstation 1:45 PM
102 Knivsta kyrka 1:45 PM
11 Uppsala Business Park Norra 1:47 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 1:47 PM
809 Uppsala Centralstation 1:48 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 1:48 PM
115 Storvreta Lingonvägen 1:50 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 1:51 PM
6 Uppsala Säves väg 1:51 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 1:52 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 1:52 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 1:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 1:54 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 1:55 PM
3 Gottsunda Cellovägen 1:55 PM
804 Enköping lasarett 1:55 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 1:55 PM
100 Björklinge centrum 1:55 PM
823 Österbybruk busstation 1:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 1:56 PM
8 Uppsala Lärkvägen 1:57 PM
801 Uppsala Centralstation 1:57 PM
8 Uppsala Garnisonen 1:58 PM
110 Uppsala Centralstation 1:58 PM
100 Uppsala Centralstation 1:58 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 1:59 PM
677 Uppsala Centralstation 1:59 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 1:59 PM

2:00 PM

SJ InterCity Ljusdal station 2:00 PM
111 Bälinge Skola 2:00 PM
774 Västerås Centralstation 2:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 2:00 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 2:01 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 2:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 2:02 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 2:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 2:03 PM
811 Uppsala Centralstation 2:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 2:03 PM
118 Uppsala Centralstation 2:05 PM
118 Gåvsta skola 2:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 2:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 2:07 PM
11 Uppsala Business Park Norra 2:07 PM
823 Uppsala Centralstation 2:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 2:09 PM
111 Uppsala Centralstation 2:10 PM
6 Uppsala Säves väg 2:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 2:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 2:13 PM
107 Vreta Västra 2:15 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 2:15 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 2:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 2:16 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 2:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 2:16 PM
3 Gottsunda Cellovägen 2:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 2:17 PM
8 Uppsala Lärkvägen 2:17 PM
677 Norrtälje busstation 2:17 PM
8 Uppsala Garnisonen 2:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 2:18 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 2:19 PM
886 Uppsala Centralstation 2:20 PM
804 Enköping lasarett 2:20 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 2:21 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 2:21 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 2:21 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 2:22 PM
811 Öregrund färjeläget 2:23 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 2:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 2:24 PM
821 Tierp station 2:25 PM
844 Östervåla busstation 2:25 PM
SJ InterCity Mora station 2:25 PM
115 Uppsala Centralstation 2:26 PM
801 Uppsala Centralstation 2:27 PM
11 Uppsala Business Park Norra 2:27 PM
108 Uppsala Centralstation 2:28 PM
809 Knutby skola 2:28 PM
774 Uppsala Centralstation 2:30 PM
848 Sala station 2:30 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 2:30 PM
111 Bälinge Skola 2:30 PM
821 Uppsala Centralstation 2:30 PM
6 Uppsala Säves väg 2:31 PM
848 Uppsala Centralstation 2:32 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 2:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 2:33 PM
844 Uppsala Centralstation 2:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 2:36 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 2:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 2:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 2:39 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 2:39 PM
8 Uppsala Lärkvägen 2:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 2:40 PM
111 Uppsala Centralstation 2:40 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 2:41 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 2:41 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 2:41 PM
8 Uppsala Garnisonen 2:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 2:42 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 2:42 PM
3 Gottsunda Cellovägen 2:43 PM
Upptåget Tierp station 2:43 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 2:43 PM
886 Alunda busstation 2:45 PM
102 Knivsta kyrka 2:45 PM
102 Uppsala Centralstation 2:45 PM
101 Uppsala Centralstation 2:47 PM
11 Uppsala Business Park Norra 2:47 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 2:47 PM
809 Uppsala Centralstation 2:48 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 2:48 PM
115 Storvreta Lingonvägen 2:50 PM
804 Enköping lasarett 2:50 PM
6 Uppsala Säves väg 2:51 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 2:51 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 2:52 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 2:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 2:54 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 2:55 PM
100 Björklinge centrum 2:55 PM
3 Gottsunda Cellovägen 2:55 PM
823 Österbybruk busstation 2:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 2:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 2:56 PM
8 Uppsala Lärkvägen 2:57 PM
801 Uppsala Centralstation 2:57 PM
110 Uppsala Centralstation 2:58 PM
8 Uppsala Garnisonen 2:58 PM
100 Uppsala Centralstation 2:58 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 2:59 PM
677 Uppsala Centralstation 2:59 PM

3:00 PM

774 Västerås Centralstation 3:00 PM
111 Bälinge Skola 3:00 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 3:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 3:00 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 3:01 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 3:01 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 3:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 3:02 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 3:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 3:03 PM
811 Uppsala Centralstation 3:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 3:03 PM
SJ InterCity Duved station 3:04 PM
118 Uppsala Centralstation 3:05 PM
118 Gåvsta skola 3:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 3:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 3:07 PM
11 Uppsala Business Park Norra 3:07 PM
107 Uppsala Centralstation 3:09 PM
823 Uppsala Centralstation 3:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 3:09 PM
111 Uppsala Centralstation 3:10 PM
108 Ramsta kyrka 3:10 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 3:12 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 3:12 PM
6 Uppsala Säves väg 3:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 3:13 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 3:15 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 3:15 PM
101 Knivsta station 3:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 3:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 3:16 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 3:16 PM
677 Norrtälje busstation 3:17 PM
8 Uppsala Lärkvägen 3:17 PM
3 Gottsunda Cellovägen 3:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 3:17 PM
104 Uppsala Centralstation 3:17 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 3:18 PM
8 Uppsala Garnisonen 3:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 3:18 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 3:19 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 3:19 PM
804 Enköping lasarett 3:20 PM
886 Uppsala Centralstation 3:20 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 3:21 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 3:22 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 3:23 PM
811 Öregrund färjeläget 3:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 3:24 PM
514 Örbyhus station 3:25 PM
844 Östervåla busstation 3:25 PM
115 Uppsala Centralstation 3:26 PM
11 Uppsala Business Park Norra 3:27 PM
801 Uppsala Centralstation 3:27 PM
809 Knutby skola 3:28 PM
514 Uppsala Centralstation 3:28 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 3:30 PM
104 Långåker 3:30 PM
774 Uppsala Centralstation 3:30 PM
848 Heby station 3:30 PM
111 Bälinge Skola 3:30 PM
6 Uppsala Säves väg 3:32 PM
848 Uppsala Centralstation 3:32 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 3:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 3:33 PM
844 Uppsala Centralstation 3:35 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 3:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 3:36 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 3:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 3:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 3:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 3:39 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 3:39 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 3:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 3:40 PM
805 Uppsala Centralstation 3:40 PM
8 Uppsala Lärkvägen 3:40 PM
111 Uppsala Centralstation 3:40 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 3:41 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 3:42 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 3:42 PM
8 Uppsala Garnisonen 3:42 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 3:43 PM
3 Gottsunda Cellovägen 3:43 PM
Upptåget Tierp station 3:43 PM
102 Uppsala Centralstation 3:45 PM
102 Knivsta kyrka 3:45 PM
886 Alunda busstation 3:45 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 3:46 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 3:47 PM
11 Uppsala Business Park Norra 3:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 3:48 PM
809 Uppsala Centralstation 3:48 PM
108 Uppsala Centralstation 3:50 PM
SJ InterCity Linköping Centralstation 3:50 PM
804 Enköping lasarett 3:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 3:50 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 3:52 PM
6 Uppsala Säves väg 3:52 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 3:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 3:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 3:54 PM
823 Österbybruk busstation 3:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 3:55 PM
100 Björklinge centrum 3:55 PM
3 Gottsunda Cellovägen 3:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 3:56 PM
8 Uppsala Lärkvägen 3:57 PM
801 Uppsala Centralstation 3:57 PM
110 Uppsala Centralstation 3:58 PM
8 Uppsala Garnisonen 3:58 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 3:58 PM
100 Uppsala Centralstation 3:58 PM
677 Uppsala Centralstation 3:59 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 3:59 PM

4:00 PM

SJ Snabbtåg SJ3000 Umeå Centralstation 4:00 PM
774 Västerås Centralstation 4:00 PM
111 Bälinge Skola 4:00 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 4:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 4:01 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 4:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 4:02 PM
4 Uppsala Timjansgatan 4:03 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 4:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 4:03 PM
811 Uppsala Centralstation 4:03 PM
118 Gåvsta skola 4:05 PM
118 Uppsala Centralstation 4:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 4:06 PM
11 Uppsala Business Park Norra 4:07 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 4:07 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 4:09 PM
823 Uppsala Centralstation 4:09 PM
SJ InterCity Ljusdal station 4:10 PM
108 Uppsala Centralstation 4:10 PM
100 Björklinge centrum 4:10 PM
6 Uppsala Säves väg 4:11 PM
111 Uppsala Centralstation 4:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 4:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 4:14 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 4:14 PM
107 Vreta Västra 4:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 4:16 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 4:16 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 4:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 4:16 PM
3 Gottsunda Cellovägen 4:16 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 4:16 PM
8 Uppsala Lärkvägen 4:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 4:17 PM
8 Uppsala Garnisonen 4:17 PM
677 Norrtälje busstation 4:17 PM
104 Uppsala Centralstation 4:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 4:18 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 4:18 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 4:19 PM
804 Enköping lasarett 4:20 PM
886 Uppsala Centralstation 4:20 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 4:21 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 4:22 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 4:23 PM
811 Öregrund färjeläget 4:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 4:24 PM
SJ InterCity SJ3000 Falun Centralstation 4:25 PM
115 Uppsala Centralstation 4:25 PM
844 Östervåla busstation 4:25 PM
821 Tierp station 4:25 PM
801 Uppsala Centralstation 4:27 PM
11 Uppsala Business Park Norra 4:27 PM
809 Knutby skola 4:28 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 4:29 PM
848 Sala station 4:30 PM
821 Uppsala Centralstation 4:30 PM
111 Bälinge Skola 4:30 PM
104 Långåker 4:30 PM
774 Uppsala Centralstation 4:30 PM
6 Uppsala Säves väg 4:31 PM
848 Uppsala Centralstation 4:32 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 4:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 4:33 PM
844 Uppsala Centralstation 4:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 4:36 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 4:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 4:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 4:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 4:39 PM
8 Uppsala Lärkvägen 4:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 4:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 4:40 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 4:40 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 4:41 PM
111 Uppsala Centralstation 4:41 PM
Upptåget Sala station 4:41 PM
8 Uppsala Garnisonen 4:41 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 4:42 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 4:42 PM
3 Gottsunda Cellovägen 4:42 PM
Upptåget Tierp station 4:43 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 4:43 PM
102 Knivsta kyrka 4:45 PM
102 Uppsala Centralstation 4:45 PM
886 Alunda busstation 4:45 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 4:46 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 4:47 PM
101 Uppsala Centralstation 4:47 PM
11 Uppsala Business Park Norra 4:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 4:48 PM
809 Uppsala Centralstation 4:48 PM
804 Enköping lasarett 4:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 4:50 PM
6 Uppsala Säves väg 4:51 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 4:52 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 4:54 PM
3 Gottsunda Cellovägen 4:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 4:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 4:54 PM
110 Uppsala Centralstation 4:55 PM
823 Österbybruk busstation 4:55 PM
100 Björklinge centrum 4:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 4:56 PM
8 Uppsala Lärkvägen 4:57 PM
8 Uppsala Garnisonen 4:57 PM
801 Uppsala Centralstation 4:57 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 4:57 PM
100 Uppsala Centralstation 4:58 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 4:58 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 4:59 PM
677 Uppsala Centralstation 4:59 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 4:59 PM

5:00 PM

SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 5:00 PM
774 Västerås Centralstation 5:00 PM
111 Bälinge Skola 5:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 5:01 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 5:01 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 5:02 PM
4 Uppsala Timjansgatan 5:03 PM
811 Uppsala Centralstation 5:03 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 5:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 5:03 PM
118 Gåvsta skola 5:05 PM
118 Uppsala Centralstation 5:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 5:06 PM
11 Uppsala Business Park Norra 5:07 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 5:07 PM
107 Uppsala Centralstation 5:09 PM
823 Uppsala Centralstation 5:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 5:09 PM
6 Uppsala Säves väg 5:11 PM
111 Uppsala Centralstation 5:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 5:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 5:13 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 5:14 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 5:15 PM
101 Knivsta station 5:15 PM
3 Gottsunda Cellovägen 5:16 PM
30 Uppsala Täljstensvägen 5:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 5:16 PM
8 Uppsala Lärkvägen 5:17 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 5:17 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 5:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 5:17 PM
677 Norrtälje busstation 5:17 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 5:18 PM
8 Uppsala Garnisonen 5:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 5:18 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 5:19 PM
804 Enköping lasarett 5:20 PM
886 Uppsala Centralstation 5:20 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 5:22 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 5:22 PM
811 Öregrund färjeläget 5:23 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 5:24 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 5:24 PM
805 Hallstavik station 5:25 PM
514 Örbyhus station 5:25 PM
844 Östervåla busstation 5:25 PM
115 Uppsala Centralstation 5:27 PM
801 Uppsala Centralstation 5:27 PM
11 Uppsala Business Park Norra 5:27 PM
108 Uppsala Centralstation 5:28 PM
514 Uppsala Centralstation 5:28 PM
30 Uppsala Jordgubbsgatan 5:29 PM
111 Bälinge Skola 5:30 PM
809 Knutby skola 5:30 PM
848 Heby station 5:30 PM
774 Uppsala Centralstation 5:30 PM
119 Uppsala Centralstation 5:30 PM
6 Uppsala Säves väg 5:31 PM
848 Uppsala Centralstation 5:32 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 5:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 5:33 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 5:35 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 5:35 PM
844 Uppsala Centralstation 5:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 5:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 5:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 5:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 5:39 PM
4 Uppsala Timjansgatan 5:40 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 5:40 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Östersund Centralstation 5:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 5:40 PM
111 Uppsala Centralstation 5:41 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 5:41 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 5:42 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 5:42 PM
8 Uppsala Garnisonen 5:42 PM
3 Gottsunda Cellovägen 5:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 5:43 PM
Upptåget Tierp station 5:43 PM
886 Alunda busstation 5:45 PM
102 Knivsta kyrka 5:45 PM
102 Uppsala Centralstation 5:45 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 5:47 PM
11 Uppsala Business Park Norra 5:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 5:48 PM
809 Uppsala Centralstation 5:48 PM
115 Storvreta Lingonvägen 5:50 PM
804 Enköping lasarett 5:50 PM
6 Uppsala Säves väg 5:51 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 5:52 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 5:54 PM
3 Gottsunda Cellovägen 5:54 PM
823 Österbybruk busstation 5:55 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 5:55 PM
110 Uppsala Centralstation 5:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 5:55 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 5:55 PM
100 Björklinge centrum 5:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 5:57 PM
8 Uppsala Lärkvägen 5:57 PM
801 Uppsala Centralstation 5:57 PM
100 Uppsala Centralstation 5:58 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 5:58 PM
8 Uppsala Garnisonen 5:58 PM
677 Uppsala Centralstation 5:59 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 5:59 PM

6:00 PM

5 Uppsala Stenhagenskolan 6:00 PM
111 Bälinge Skola 6:00 PM
774 Västerås Centralstation 6:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Umeå Centralstation 6:00 PM
SJ InterCity Linköping Centralstation 6:00 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:02 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 6:02 PM
811 Uppsala Centralstation 6:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 6:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 6:03 PM
118 Uppsala Centralstation 6:05 PM
118 Gåvsta skola 6:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 6:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 6:07 PM
823 Uppsala Centralstation 6:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 6:09 PM
6 Uppsala Säves väg 6:10 PM
SJ InterCity Gävle Centralstation 6:10 PM
108 Ramsta kyrka 6:10 PM
111 Uppsala Centralstation 6:11 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 6:11 PM
119 Uppsala Centralstation 6:12 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 6:12 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 6:13 PM
Upptåget Gävle Centralstation 6:13 PM
11 Uppsala Business Park Norra 6:13 PM
107 Vreta Västra 6:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 6:15 PM
3 Gottsunda Cellovägen 6:16 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 6:16 PM
8 Uppsala Lärkvägen 6:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 6:16 PM
677 Norrtälje busstation 6:17 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 6:17 PM
8 Uppsala Garnisonen 6:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 6:17 PM
104 Uppsala Centralstation 6:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 6:18 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 6:18 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 6:18 PM
886 Uppsala Centralstation 6:20 PM
804 Enköping lasarett 6:20 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 6:22 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:22 PM
811 Öregrund färjeläget 6:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 6:24 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 6:24 PM
821 Tierp station 6:25 PM
SJ InterCity Mora station 6:25 PM
844 Östervåla busstation 6:25 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 6:26 PM
115 Uppsala Centralstation 6:27 PM
801 Uppsala Centralstation 6:27 PM
821 Uppsala Centralstation 6:30 PM
111 Bälinge Skola 6:30 PM
848 Sala station 6:30 PM
104 Långåker 6:30 PM
6 Uppsala Säves väg 6:30 PM
809 Knutby skola 6:30 PM
774 Uppsala Centralstation 6:30 PM
11 Uppsala Centralstation 6:31 PM
848 Uppsala Centralstation 6:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 6:33 PM
844 Uppsala Centralstation 6:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 6:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 6:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 6:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 6:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 6:38 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 6:38 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 6:39 PM
8 Uppsala Garnisonen 6:40 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 6:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 6:40 PM
111 Uppsala Centralstation 6:41 PM
Upptåget Sala station 6:41 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 6:42 PM
3 Gottsunda Cellovägen 6:42 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 6:43 PM
Upptåget Tierp station 6:43 PM
102 Knivsta kyrka 6:45 PM
102 Uppsala Centralstation 6:45 PM
886 Alunda busstation 6:45 PM
8 Uppsala Lärkvägen 6:46 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 6:46 PM
101 Uppsala Centralstation 6:47 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 6:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 6:48 PM
809 Uppsala Centralstation 6:48 PM
115 Storvreta Lingonvägen 6:50 PM
6 Uppsala Säves väg 6:50 PM
804 Enköping lasarett 6:50 PM
11 Uppsala Centralstation 6:51 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 6:53 PM
3 Gottsunda Cellovägen 6:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 6:54 PM
823 Österbybruk busstation 6:55 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 6:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 6:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 6:55 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 6:55 PM
100 Björklinge centrum 6:55 PM
110 Uppsala Centralstation 6:55 PM
801 Uppsala Centralstation 6:57 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 6:58 PM
100 Uppsala Centralstation 6:58 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 6:58 PM
677 Uppsala Centralstation 6:59 PM

7:00 PM

5 Uppsala Stenhagenskolan 7:00 PM
774 Västerås Centralstation 7:00 PM
111 Bälinge Skola 7:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 7:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 7:01 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 7:02 PM
SJ Nattåg Luleå Centralstation 7:03 PM
811 Uppsala Centralstation 7:03 PM
SJ Nattåg Narvik station 7:03 PM
94 Örnsköldsvik Centralstation 7:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 7:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 7:04 PM
118 Gåvsta skola 7:05 PM
118 Uppsala Centralstation 7:05 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 7:06 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 7:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 7:07 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 7:09 PM
823 Uppsala Centralstation 7:09 PM
107 Uppsala Centralstation 7:09 PM
6 Uppsala Säves väg 7:10 PM
8 Uppsala Garnisonen 7:10 PM
111 Uppsala Centralstation 7:10 PM
11 Uppsala Centralstation 7:11 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 7:13 PM
Upptåget Gävle Centralstation 7:13 PM
4 Uppsala Timjansgatan 7:14 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 7:14 PM
101 Knivsta station 7:15 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 7:15 PM
8 Uppsala Lärkvägen 7:16 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 7:16 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 7:16 PM
3 Gottsunda Cellovägen 7:16 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 7:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 7:17 PM
677 Norrtälje busstation 7:17 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 7:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 7:18 PM
804 Enköping lasarett 7:20 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 7:20 PM
886 Uppsala Centralstation 7:20 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 7:21 PM
811 Öregrund färjeläget 7:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 7:24 PM
821 Tierp station 7:25 PM
844 Östervåla busstation 7:25 PM
115 Uppsala Centralstation 7:26 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 7:26 PM
801 Uppsala Centralstation 7:27 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 7:27 PM
514 Uppsala Centralstation 7:28 PM
848 Heby station 7:30 PM
111 Bälinge Skola 7:30 PM
774 Uppsala Centralstation 7:30 PM
6 Uppsala Säves väg 7:30 PM
809 Knutby skola 7:30 PM
11 Uppsala Centralstation 7:31 PM
848 Uppsala Centralstation 7:32 PM
801 Arlanda Halmsjön 7:33 PM
844 Uppsala Centralstation 7:35 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 7:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 7:36 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 7:36 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 7:37 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 7:37 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 7:38 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 7:39 PM
111 Uppsala Centralstation 7:39 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 7:40 PM
8 Uppsala Garnisonen 7:40 PM
805 Uppsala Centralstation 7:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 7:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 7:40 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 7:40 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 7:41 PM
3 Gottsunda Cellovägen 7:42 PM
Upptåget Tierp station 7:43 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 7:43 PM
102 Knivsta kyrka 7:45 PM
102 Uppsala Centralstation 7:45 PM
886 Alunda busstation 7:45 PM
8 Uppsala Lärkvägen 7:46 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 7:46 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 7:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 7:48 PM
809 Uppsala Centralstation 7:48 PM
804 Enköping lasarett 7:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 7:50 PM
SJ InterCity Linköping Centralstation 7:50 PM
6 Uppsala Säves väg 7:50 PM
11 Uppsala Centralstation 7:51 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 7:53 PM
3 Gottsunda Cellovägen 7:54 PM
110 Uppsala Centralstation 7:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 7:54 PM
823 Österbybruk busstation 7:55 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 7:55 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 7:55 PM
100 Björklinge centrum 7:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 7:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 7:56 PM
801 Uppsala Centralstation 7:57 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 7:57 PM
100 Uppsala Centralstation 7:58 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 7:58 PM

8:00 PM

774 Västerås Centralstation 8:00 PM
SJ InterCity Ljusdal station 8:00 PM
111 Bälinge Skola 8:00 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:00 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 8:01 PM
10 Uppsala Coop/IKEA 8:01 PM
4 Uppsala Timjansgatan 8:01 PM
801 Arlanda Halmsjön 8:03 PM
811 Uppsala Centralstation 8:03 PM
118 Uppsala Centralstation 8:05 PM
118 Gåvsta skola 8:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 8:06 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:06 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 8:07 PM
823 Uppsala Centralstation 8:09 PM
111 Uppsala Centralstation 8:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 8:09 PM
6 Uppsala Säves väg 8:09 PM
8 Uppsala Garnisonen 8:10 PM
11 Uppsala Centralstation 8:11 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 8:12 PM
Upptåget Gävle Centralstation 8:13 PM
8 Uppsala Lärkvägen 8:14 PM
4 Uppsala Timjansgatan 8:14 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 8:14 PM
10 Uppsala Centralstation 8:14 PM
3 Gottsunda Cellovägen 8:14 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 8:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 8:15 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 8:15 PM
107 Vreta Västra 8:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 8:16 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 8:17 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 8:17 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 8:18 PM
110 Storvreta Lingonvägen 8:18 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:18 PM
804 Enköping lasarett 8:20 PM
886 Uppsala Centralstation 8:20 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:20 PM
115 Uppsala Centralstation 8:22 PM
811 Öregrund färjeläget 8:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 8:24 PM
SJ InterCity Falun Centralstation 8:25 PM
514 Örbyhus station 8:25 PM
844 Östervåla busstation 8:25 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:26 PM
801 Uppsala Centralstation 8:27 PM
848 Uppsala Centralstation 8:27 PM
11 Uppsala Centralstation 8:28 PM
6 Uppsala Säves väg 8:29 PM
774 Uppsala Centralstation 8:30 PM
809 Knutby skola 8:30 PM
111 Bälinge Skola 8:30 PM
848 Sala station 8:30 PM
801 Arlanda Halmsjön 8:33 PM
844 Uppsala Centralstation 8:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 8:36 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 8:36 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 8:37 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 8:37 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 8:38 PM
111 Uppsala Centralstation 8:39 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 8:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 8:40 PM
821 Uppsala Centralstation 8:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 8:40 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 8:40 PM
8 Uppsala Garnisonen 8:40 PM
3 Gottsunda Cellovägen 8:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 8:43 PM
Upptåget Tierp station 8:43 PM
8 Uppsala Lärkvägen 8:44 PM
10 Uppsala Centralstation 8:44 PM
886 Alunda busstation 8:45 PM
102 Knivsta kyrka 8:45 PM
102 Uppsala Centralstation 8:45 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 8:47 PM
Upptåget Sala station 8:47 PM
101 Uppsala Centralstation 8:47 PM
809 Uppsala Centralstation 8:48 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 8:48 PM
11 Uppsala Centralstation 8:48 PM
6 Uppsala Säves väg 8:49 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 8:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 8:50 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 8:53 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 8:54 PM
3 Gottsunda Cellovägen 8:54 PM
110 Uppsala Centralstation 8:54 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 8:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 8:55 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 8:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 8:55 PM
804 Enköping lasarett 8:55 PM
823 Österbybruk busstation 8:55 PM
100 Björklinge centrum 8:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 8:56 PM
801 Uppsala Centralstation 8:57 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 8:57 PM
100 Uppsala Centralstation 8:58 PM
677 Uppsala Centralstation 8:58 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 8:58 PM

9:00 PM

SJ Snabbtåg SJ3000 Sundsvall Centralstation 9:00 PM
111 Bälinge Skola 9:00 PM
774 Västerås Centralstation 9:00 PM
118 Uppsala Centralstation 9:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 9:03 PM
811 Uppsala Centralstation 9:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 9:04 PM
118 Gåvsta skola 9:05 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 9:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 9:06 PM
11 Uppsala Centralstation 9:08 PM
107 Uppsala Centralstation 9:09 PM
6 Uppsala Säves väg 9:09 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 9:09 PM
823 Uppsala Centralstation 9:09 PM
8 Uppsala Garnisonen 9:10 PM
111 Uppsala Centralstation 9:13 PM
Upptåget Gävle Centralstation 9:13 PM
10 Uppsala Centralstation 9:14 PM
3 Gottsunda Cellovägen 9:14 PM
8 Uppsala Lärkvägen 9:14 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 9:14 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 9:15 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 9:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 9:15 PM
101 Knivsta station 9:15 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 9:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 9:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 9:16 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 9:17 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:17 PM
104 Uppsala Centralstation 9:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 9:18 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 9:18 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 9:20 PM
677 Norrtälje busstation 9:20 PM
886 Uppsala Centralstation 9:20 PM
115 Uppsala Centralstation 9:22 PM
811 Öregrund färjeläget 9:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 9:24 PM
774 Uppsala Centralstation 9:25 PM
804 Enköping lasarett 9:25 PM
844 Östervåla busstation 9:25 PM
848 Uppsala Centralstation 9:27 PM
801 Uppsala Centralstation 9:27 PM
11 Uppsala Centralstation 9:28 PM
809 Knutby skola 9:28 PM
6 Uppsala Säves väg 9:29 PM
104 Långåker 9:30 PM
821 Uppsala Centralstation 9:30 PM
111 Bälinge Skola 9:30 PM
801 Arlanda Halmsjön 9:33 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 9:35 PM
844 Uppsala Centralstation 9:35 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 9:35 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 9:36 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 9:36 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:37 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 9:38 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 9:38 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 9:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 9:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 9:40 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 9:40 PM
8 Uppsala Garnisonen 9:40 PM
Upptåget Tierp station 9:42 PM
3 Gottsunda Cellovägen 9:42 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 9:43 PM
111 Uppsala Centralstation 9:43 PM
8 Uppsala Lärkvägen 9:44 PM
10 Uppsala Centralstation 9:44 PM
886 Alunda busstation 9:45 PM
102 Uppsala Centralstation 9:45 PM
102 Knivsta kyrka 9:45 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 9:47 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 9:48 PM
809 Uppsala Centralstation 9:48 PM
11 Uppsala Centralstation 9:48 PM
6 Uppsala Säves väg 9:49 PM
115 Storvreta Lingonvägen 9:50 PM
10 Uppsala Söderforsgatan 9:50 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 9:53 PM
110 Uppsala Centralstation 9:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 9:54 PM
3 Gottsunda Cellovägen 9:54 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 9:54 PM
100 Björklinge centrum 9:55 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 9:55 PM
823 Österbybruk busstation 9:55 PM
804 Enköping lasarett 9:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 9:55 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 9:55 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 9:56 PM
92 Sundsvall Centralstation 9:56 PM
SJ Nattåg Duved station 9:56 PM
SJ Nattåg Luleå Centralstation 9:56 PM
801 Uppsala Centralstation 9:57 PM
SJ Nattåg Malmö Centralstation 9:57 PM
79 Linköping Centralstation 9:57 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 9:57 PM
100 Uppsala Centralstation 9:58 PM

10:00 PM

108 Uppsala Centralstation 10:00 PM
111 Bälinge Skola 10:00 PM
774 Västerås Centralstation 10:00 PM
801 Arlanda Halmsjön 10:03 PM
811 Uppsala Centralstation 10:03 PM
118 Uppsala Centralstation 10:03 PM
4 Uppsala Timjansgatan 10:04 PM
SJ Snabbtåg SJ3000 Stockholm Centralstation 10:05 PM
108 Ramsta kyrka 10:05 PM
118 Gåvsta skola 10:05 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 10:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 10:06 PM
SJ InterCity Stockholm Centralstation 10:06 PM
823 Uppsala Centralstation 10:09 PM
11 Uppsala Centralstation 10:09 PM
8 Uppsala Garnisonen 10:10 PM
848 Heby station 10:10 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 10:12 PM
SJ Regionaltåg Stockholm Centralstation 10:13 PM
Upptåget Gävle Centralstation 10:13 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 10:13 PM
111 Uppsala Centralstation 10:13 PM
10 Uppsala Centralstation 10:14 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:14 PM
6 Uppsala Säves väg 10:14 PM
3 Gottsunda Cellovägen 10:14 PM
8 Uppsala Lärkvägen 10:14 PM
107 Vreta Västra 10:15 PM
821 Tierp station 10:15 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:15 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:15 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 10:15 PM
4 Uppsala Timjansgatan 10:16 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 10:16 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 10:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 10:18 PM
886 Uppsala Centralstation 10:20 PM
10 Uppsala Gimogatan 10:20 PM
115 Uppsala Centralstation 10:22 PM
811 Öregrund färjeläget 10:23 PM
774 Uppsala Centralstation 10:23 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 10:24 PM
844 Östervåla busstation 10:25 PM
804 Enköping lasarett 10:25 PM
848 Uppsala Centralstation 10:27 PM
801 Uppsala Centralstation 10:27 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 10:27 PM
11 Uppsala Centralstation 10:28 PM
111 Bälinge Skola 10:30 PM
809 Knutby skola 10:30 PM
801 Arlanda Halmsjön 10:33 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 10:35 PM
844 Uppsala Centralstation 10:35 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 10:36 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:38 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 10:40 PM
8 Uppsala Garnisonen 10:40 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:40 PM
3 Gottsunda Cellovägen 10:42 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 10:43 PM
11 Uppsala Centralstation 10:43 PM
Upptåget Tierp station 10:43 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:43 PM
111 Uppsala Centralstation 10:43 PM
8 Uppsala Lärkvägen 10:44 PM
6 Uppsala Säves väg 10:44 PM
Snälltåget Hässleholm Centralstation 10:45 PM
809 Uppsala Centralstation 10:45 PM
102 Uppsala Centralstation 10:45 PM
10 Uppsala Centralstation 10:45 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 10:45 PM
101 Uppsala Centralstation 10:45 PM
Snälltåget Alvesta station 10:45 PM
Snälltåget Nässjö Centralstation 10:45 PM
886 Alunda busstation 10:45 PM
102 Knivsta kyrka 10:45 PM
Snälltåget Malmö Centralstation 10:45 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 10:46 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 10:48 PM
10 Uppsala Gimogatan 10:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 10:50 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 10:53 PM
110 Uppsala Centralstation 10:54 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 10:54 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 10:54 PM
3 Gottsunda Cellovägen 10:54 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 10:55 PM
100 Björklinge centrum 10:55 PM
823 Österbybruk busstation 10:55 PM
804 Enköping lasarett 10:55 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 10:55 PM
801 Uppsala Centralstation 10:57 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 10:57 PM
677 Uppsala Centralstation 10:58 PM
100 Uppsala Centralstation 10:58 PM

11:00 PM

821 Uppsala Centralstation 11:00 PM
111 Bälinge Skola 11:00 PM
104 Uppsala Centralstation 11:02 PM
811 Uppsala Centralstation 11:03 PM
801 Arlanda Halmsjön 11:03 PM
118 Uppsala Centralstation 11:03 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 11:04 PM
4 Uppsala Timjansgatan 11:04 PM
118 Gåvsta skola 11:05 PM
104 Långåker 11:05 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 11:06 PM
107 Uppsala Centralstation 11:07 PM
848 Sala station 11:10 PM
8 Uppsala Garnisonen 11:10 PM
Upptåget Gävle Centralstation 11:13 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 11:13 PM
111 Uppsala Centralstation 11:13 PM
11 Uppsala Centralstation 11:13 PM
8 Uppsala Lärkvägen 11:14 PM
6 Uppsala Säves väg 11:14 PM
3 Gottsunda Cellovägen 11:14 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:14 PM
844 Östervåla busstation 11:15 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:15 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 11:15 PM
101 Knivsta station 11:15 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 11:15 PM
10 Uppsala Centralstation 11:15 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:15 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 11:16 PM
4 Uppsala Timjansgatan 11:16 PM
Upptåget Uppsala Centralstation 11:17 PM
110 Storvreta Lingonvägen 11:18 PM
107 Vreta Västra 11:20 PM
677 Norrtälje busstation 11:20 PM
886 Uppsala Centralstation 11:20 PM
804 Enköping Gustav Adolfs plan 11:20 PM
10 Uppsala Gimogatan 11:20 PM
115 Uppsala Centralstation 11:22 PM
Pendeltåg 40 Södertälje centrum station 11:24 PM
811 Öregrund färjeläget 11:25 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 11:27 PM
801 Uppsala Centralstation 11:27 PM
848 Uppsala Centralstation 11:27 PM
111 Bälinge Skola 11:30 PM
809 Knutby skola 11:30 PM
801 Arlanda Halmsjön 11:33 PM
804 Uppsala Depå Fyrislund 11:34 PM
Pendeltåg 40 Uppsala Centralstation 11:36 PM
823 Uppsala Centralstation 11:36 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 11:38 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:40 PM
8 Uppsala Garnisonen 11:40 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:40 PM
4 Uppsala Timjansgatan 11:40 PM
3 Gottsunda Cellovägen 11:42 PM
6 Uppsala Södra Slavstavägen 11:43 PM
11 Uppsala Centralstation 11:43 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:43 PM
111 Uppsala Centralstation 11:43 PM
6 Uppsala Säves väg 11:44 PM
8 Uppsala Lärkvägen 11:44 PM
10 Uppsala Centralstation 11:45 PM
809 Uppsala Centralstation 11:45 PM
11 Uppsala Gottsunda torg 11:45 PM
102 Knivsta kyrka 11:45 PM
102 Uppsala Centralstation 11:45 PM
886 Alunda busstation 11:45 PM
9 Uppsala Nyckelaxet 11:46 PM
SJ Regionaltåg Uppsala Centralstation 11:48 PM
5 Uppsala Smålandsvägen 11:50 PM
115 Storvreta Lingonvägen 11:50 PM
10 Uppsala Gimogatan 11:50 PM
5 Uppsala Stenhagenskolan 11:53 PM
3 Gottsunda Cellovägen 11:54 PM
3 Uppsala Fredrika Bremersgatan 11:54 PM
110 Uppsala Centralstation 11:54 PM
Pendeltåg 40 Stockholm City station 11:54 PM
844 Uppsala Centralstation 11:55 PM
100 Björklinge centrum 11:55 PM
4 Uppsala Gottsunda torg 11:55 PM
823 Österbybruk busstation 11:55 PM
9 Uppsala Mimmi Ekholms plats 11:57 PM
801 Uppsala Centralstation 11:57 PM
100 Uppsala Centralstation 11:58 PM

Routes from this stop